Preventivní prohlídky

Systém preventivních prohlídek pomáhá zachytit některá chronická onemocnění nebo vývojové vady a umožňuje včasné zahájení léčby či preventivních opatření proti rozvoji těchto chorob.

Preventivní prohlídky jsou hrazené zdravotními pojišťovnami a pro pacienty jsou bezplatné.

 

Děti mají nárok na preventivní prohlídky v těchto termínech:

 

od narození do 3. let – během prvního roku života celkem 9 prohlídek

 

první vyšetření po propuštění z porodnice a dále v 1., 2., 3., 4., 6., 8., 10., 12., 18.měsíci a ve 3 letech věku

 

větší děti – ve 2letých intervalech, tedy

v 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17. roce věku a poslední výstupní prohlídka před dovršením 19ti let

 

Součástí preventivní prohlídek je zjištění váhy, výšky (délky), u malých dětí změření obvodu hlavy. Hodnoty posuzujeme pomocí percentilových grafů. U kojenců posuzujeme psychomotorický vývoj, dovednosti.

K preventivnímu vyšetření dětí od 3 let věku dále patří preventivní vyšetření moče, měření krevního tlaku a pulzu, vyšetření zraku pomocí optotypů.

V 5ti letech se při prohlídce posuzuje školní zralost dítěte.

Ve 13ti letech vyšetřujeme barvocit.

V 5ti a 13ti letech se u rizikových skupin dětí (rodinná zátěž) vyšetřuje hladina cholesterolu v krvi.

 

Na preventivní prohlídky se můžete objednat sami telefonicky nebo osobně, nebo budete pozváni (většinou SMS zprávou). Noste s sou prosím očkovací průkaz, u dětí od 3 let věku moč, dále kopie odborných nálezů, pokud je dítě sledováno u odborného lékaře ( ortopedie, alergologie…).

Pro preventivní prohlídky máme vyhrazeny dané časové úseky, prosíme o jejich dodržování.