Očkování

KOJENECKÉ OBDOBÍ – DO 1.ROKU

Povinné očkování:
INFANRIX HEXA (hexavakcína) – kombinovaná očkovací látka (OL) – proti záškrtu, dávivému kašli, tetanu, dětské přenosné obrně, virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b – ve schématu 2+1 dávka – od 9. týdne po narození dítěte dvěma dávkami OL podanými v intervalu dvou měsíců mezi dávkami, a třetí dávkou podanou mezi 11. a 13. měsícem věku dítěte – (2. měsíc….4. měsíc….1 rok)
Nedonošené děti (porod před 37. gestačním týdnem) očkování vakcínou InfanrixHexa ve schématu 3+1 (2. měsíce… 3.měsíc…4. měsíc…1 rok)

Nepovinné očkování – hrazené z veřejného zdrav. pojištění (v.z.p.) plně/částečně:
PROTI PNEUMOKOKOVÉ INFEKCI (vakcína Prevenar 13, Vaxneuvance nebo Prevenar 20) Vakcíny Prevenar 13 a Vaxneuvance ve schématu 2+1 dávka tak, aby první dvě dávky byly podány s odstupem nejméně 2 měsíce a zároveň byly aplikovány nejpozději do 7 měsíců věku. Vakcína Prevenar 20 ve schématu 3+1 s odstupem 1 měsíc a nejpozději do 7.měsíce věku.
Očkování se doporučuje zahájit vakcínou Prevenar 13 od 2. měsíce věku dítěte. (2. měsíc….4. měsíc….1 rok). Vakcínou Vaxneuvance a Prevenar 20 od 6.týdne věku.
Předčasně narozené děti se doporučuje očkovat ve schématu 3 + 1.

Aktuálně všechy varianty bez doplatku.
PROTI MENINGOKOKOVÉ INFEKCI (Meningoky B – vakcína Bexsero) ve schématu 2+1 (platné i pro nedonošené děti).
Očkování lze zahájit od 2. měsíce věku, druhá dávka se podá v intervalu minimálně 2 měsíce, posilovací dávka ve 12 – 15 měsíci věku, musí být zahájeno do dovršení šestého měsíce věku.
(schéma: 2.-3. měsíc….4.-5. měsíc….1 rok)

Nepovinné očkování – nehrazené, tj. hradí rodiče:
PROTI ROTAVIROVÝM NÁKAZÁM (Rotarix nebo Rotateq) ROTARIX – celkově 2. dávky, 1. dávku lze podat od věku 6 týdnů, 2. dávku nejlépe do 16 týdnů věku, nejpozději do 24 týdnů věku
ROTATEQ – celkově se podávají 3 dávky (od 6 týdnů do 32 týdnů), 1. dávku lze podat od věku 6 týdnů a ne později než ve věku 12 týdnů

Očkování proti infekci COVID19 je dostupné již pro děti od 6. měsíce věku. Je zatím možné pouze v očkovacím centru.

1.– 2. ROK

Povinné očkování:

M-M-RVaxPro (kombinovaná očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám) 1. dávka nejdříve první den 13. měsíce, nejpozději však do dovršení 18. měsíce věku dítěte.

Nepovinné očkování – hrazené z v.z.p.:
PROTI MENINGOKOVÉ INFEKCI (Men A, C, W, Y – vakcína Nimenrix nebo MenQuadfi) jedna dávka v období od dovršeného 1 roku věku (tzn. zahájit očkování lze den po 1. narozeninách) do dovršení 2 let včetně (tzn. nejpozději v den 2. narozenin).

Nepovinné očkování – nehrazené:
PROTI ŽLOUTENCE TYP A – např. Havrix, Vaqta – očkuje se ve 2 dávkách, interval je 6 – 12 měsíců, další přeočkování není stanoveno
PROTI PLANÝM NEŠTOVICÍM – Varilrix ev. Varivax – očkuje se ve 2 dávkách, interval 2 měsíce, další přeočkování není stanoveno

Od 2 let je možné očkování proti chřipce vakcínou FluenzTetra, aplikace nosní cestou, aplikují se 2 dávky dětem do věku 9 let, které zatím nebyly proti chřipce očkované.

3. – 5. ROK

Nepovinné očkování – nehrazené:
proti KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ – např. FSME Immun, Encepur – základní schéma – 3 dávky (1., 2. za 1-3 měsíce, 3. za rok), 1. přeočkování za 3 roky, další vždy po 5ti letech

5. – 6. ROK

Povinné očkování:
proti SPALNIČKÁM, ZARDĚNKÁM A PŘÍUŠNICÍM (MMR) – vakcína M-M-RVaxPro – 2. dávka
proti ZÁŠKRTU, TETANU A DÁVIVÉMU KAŠLI – vakcína Boostrix (Adacel) – posilující dávka

10. – 11. ROK

Povinné očkování: proti ZÁŠKRTU, DÁVIVÉMU KAŠLI, TETANU, DĚTSKÉ PŘENOSNÉ OBRNĚ – vakcína AdacelPolio (BoostrixPolio)- posilující dávka.

A dále pak přeočkování proti tetanu každých 15 let.

11. – 15. LET

Nepovinné očkování – hrazené z v.z.p. plně:
očkování PROTI LIDSKÉMU PAPILOMAVIRU (HPV) – očkování je určeno dívkám i chlapcům a musí být zahájeno od dovršení jedenáctého do dovršení patnáctého roku, 2 dávky, interval mezi dávkami je 6 měsíců – vakcíny: Cervarix a Gardasil 9.

14. – 16. LET

Nepovinné očkování – hrazené z  v.z.p. plně:
PROTI MENINGOKOVÉ INFEKCI:

BEXSERO nebo TRUMENBA, proti meningokokům skupiny B – očkuje se ve 2 dávkách, interval závisí od očkovací látky, další přeočkování zatím není stanoveno,
NIMENRIX  nebo MENQUADFI  proti meningokokům skupiny A, C, W, Y – očkuje se 1 dávka

Očkování proti meningokům musí být zahájeno od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnástého roku, aby bylo plně hrazené z v.z.p..

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE: očkování je ze zákona hrazené u dětí, které trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin, nebo diabetem – očkuje se každý rok na podzim (říjen/listopad). Doporučené je i pro děti navštěvující kolektivní zařízení (zejména v předškolním věku). Nově pro děti ve věku 2-17 let dostupná nová vakcína FluenzTetra, aplikace nosní cestou. Dávkování závisí od věku dítěte 1 nebo 2 dávky.

Pozn.: V přehledu je uveden doporučený věk pro zahájení nepovinného nehrazeného očkování, dané očkování lze většinou zahájit i v jiném věkovém období (očkování proti žloutence A, klíšťové encefalitidě, pl. neštovicím, meningokovým infekcím).
Aktuální ceník vakcín je k dispozici v ordinaci.
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.

Očkování při cestách do zahraničí (žlutá zimnice, břišní tyfus atd.) provádí očkovací středisko, které také vydává mezinárodní očkovací průkaz.

Očkování proti infekci COVID19 je dostupné již pro děti od 6. měsíce věku. Je možné pouze v očkovacím centru. Typ vakcíny a očkovací schéma závisí od věku dítěte.

Užitečné webové adresy:
www.vakcinace.eu
www.ockovanideti.cz
www.mzcr.cz (NIKO – http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/narodni-imunizacni-komiseniko- _1983_5.html#)
www.sukl.cz
www.szu.cz