Očkování

KOJENECKÉ OBDOBÍ – DO 1.ROKU

Povinné očkování:
HEXACIMA (hexavakcína) – kombinovaná očkovací látka (OL) – proti záškrtu, dávivému kašli, tetanu, dětské přenosné obrně, virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b – ve schématu 2+1 dávka – od 9. týdne po narození dítěte dvěma dávkami OL podanými v intervalu dvou měsíců mezi dávkami, a třetí dávkou podanou mezi 11. a 13. měsícem věku dítěte – (2. měsíc….4. měsíc….1 rok)
Nedonošené děti (porod před 37. gestačním týdnem) očkování vakcínou InfanrixHexa ve schématu 3+1 (2. měsíce… 3.měsíc…4. měsíc…1 rok)

Nepovinné očkování – hrazené z veřejného zdrav. pojištění (v.z.p.) plně/částečně:
PROTI PNEUMOKOKOVÉ INFEKCI (vakcína Synflorix nebo Prevenar 13) ve schématu 2+1 dávka tak, aby první dvě dávky byly podány s odstupem nejméně 2 měsíce a zároveň byly aplikovány nejpozději do 7 měsíců věku.
Očkování se doporučuje zahájit od 2. měsíce věku dítěte. (2. měsíc….4. měsíc….1 rok)
Předčasně narozené děti se doporučuje očkovat ve schématu 3 + 1
PROTI MENINGOKOKOVÉ INFEKCI (Meningoky B – vakcína Bexsero) ve schématu 2+1 (platné i pro nedonošené děti).
Očkování lze zahájit od 2. měsíce věku, druhá dávka se podá v intervalu minimálně 2 měsíce, posilovací dávka ve 12 – 15 měsíci věku, musí být zahájeno do dovršení šestého měsíce věku.
(schéma: 3. měsíc….5. měsíc….1 rok)

Nepovinné očkování – nehrazené, tj. hradí rodiče:
PROTI ROTAVIROVÝM NÁKAZÁM (Rotarix nebo Rotateq) Rotarix – celkově 2. dávky, 1. dávku lze podat od věku 6 týdnů, 2. dávku nejlépe do 16 týdnů věku, nejpozději do 24 týdnů věku
Rotateq – celkově se podávají 3 dávky (od 6 týdnů do 32 týdnů), 1. dávku lze podat od věku 6 týdnů a ne později než ve věku 12 týdnů

 

1.– 2. ROK

Povinné očkování: PRIORIX ( kombinovaná očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám) 1. dávka nejdříve první den 13. měsíce, nejpozději však do dovršení 18. měsíce věku dítěte.

Nepovinné očkování – hrazené z v.z.p.:
PROTI MENINGOKOVÉ INFEKCI (Men A, C, W, Y – vakcína Nimenrix) jedna dávka v období od dovršeného 1 roku věku (tzn. zahájit očkování lze den po 1. narozeninách) do dovršení 2 let včetně (tzn. nejpozději v den 2. narozenin)

Nepovinné očkování – nehrazené:
PROTI ŽLOUTENCE TYP A – např. Havrix, Vaqta – očkuje se ve 2 dávkách, interval je 6 – 12 měsíců, další přeočkování není stanoveno
PROTI PLANÝM NEŠTOVICÍM – Varilrix – očkuje se ve 2 dávkách, interval 2 měsíce, další přeočkování není stanoveno

 

3. – 5. ROK

Nepovinné očkování – nehrazené:
PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ – např. FSME Immun, Encepur – základní schéma – 3 dávky (1., 2. za 1-3 měsíce, 3. za rok), 1. přeočkování za 3 roky, další vždy po 5ti letech

 

5. – 6. ROK

Povinné očkování:
PROTI SPALNIČKÁM, ZARDĚNKÁM A PŘÍUŠNICÍM (MMR) – vakcína Priorix – 2. dávka
PROTI ZÁŠKRTU, TETANU A DÁVIVÉMU KAŠLI – vakcína Adacel (Infanrix)

 

10. – 11. ROK

Povinné očkování: PROTI ZÁŠKRTU, DÁVIVÉMU KAŠLI, TETANU, DĚTSKÉ PŘENOSNÉ OBRNĚ – vakcína Boostrix Polio

 

13. – 14. ROK

Nepovinné očkování – hrazené z v.z.p. plně/částečně:
OČKOVÁNÍ PROTI LIDSKÉMU PAPILOMAVIRU (HPV) – očkování určeno dívkám i chlapcům musí být zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku, 2 dávky, interval mezi dávkami je 6 měsíců – vakcíny: Cervarix, Gardasil, Gardasil 9

 

13. – 15.ROK

Nepovinné očkování – nehrazené:
PROTI MENINGOKOVÉ INFEKCI – vakcíny: Bexsero nebo Trumenba, proti meningokokům sk. B) – očkuje se ve 2 dávkách, interval 2 měsíce, další přeočkování není stanoveno,
vakcíny Nimenrix nebo Menveo, proti meningokokům skupiny A, C, W, Y – očkuje se 1 dávka
OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE: očkování je ze zákona hrazené u dětí, které trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin, nebo diabetem – očkuje se každý rok na podzim (říjen/listopad). Doporučené je i pro děti navštěvující kolektivní zařízení (zejména v předškolním věku).
Pozn.: V přehledu je uveden doporučený věk pro zahájení nepovinného nehrazeného očkování, dané očkování lze většinou zahájit i v jiném věkovém období (očkování proti žloutence A, klíšťové encefalitidě, pl. neštovicím, meningokovým infekcím).
Aktuální ceník vakcín je k dispozici v ordinaci.
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.
Očkování při cestách do zahraničí (žlutá zimnice, břišní tyfus atd.) provádí očkovací středisko, které také vydává mezinárodní očkovací průkaz.

Užitečné webové adresy:
www.vakcinace.eu
www.ockovanideti.cz
www.mzcr.cz (NIKO – http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/narodni-imunizacni-komiseniko- _1983_5.html#)
www.sukl.cz
www.szu.cz