29.4.2021 ordinace v Českém Dubu 07:00 – 13:00 ( místo 14:00)

7.5.2021 DOVOLENÁ: v ordinaci v Českém Dubu přítomná sestra